Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-1995 ]

ΠΟΛ.1177/22.6.1995 Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου ενώπιον Δικαστηρίων και αρχών - Δικαστική εκπροσώπιση

(Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου ενώπιον Δικαστηρίων και αρχών - Δικαστική εκπροσώπιση)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου ενώπιον Δικαστηρίων και αρχών - Δικαστική εκπροσώπιση

1068778/4301/Α0010/

ΠΟΛ 1177

Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 31278/259377/7.6.1995 και παρακαλούμε έπειτα από τα διαλαμβανόμενα σ' αυτό για την κατά περίπτωση πιστή εφαρμογή του για τη διασφάλιση και προστασία των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δημοσίου.

31278/259.377/7.6.1995
Σε συνέχεια του με αριθμ. 1058033/3586/Α0010/23.5.1995 εγγράφου σας σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παρέχει, μέσω των κατά τόπον αρμοδίων Κτηματικών Υπηρεσιών και ΔΟΥ, εντολή και πληρεξουσιότητα στους ορισθέντας δικηγόρους του Δημοσίου (άρθρο 15 ΒΔ 6/1961 ΦΕΚ Α 255) για την
δικαστική εκπροσώπηση και εν γένει υπεράσπιση του Δημοσίου ενώπιον δικαστηρίων και αρχών.


Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή στις Κτηματικές Υπηρεσίες και στις ΔΟΥ να τηρούν βιβλία, στα οποία να καταχωρούνται οι υποθέσεις, που χρεώνονται κατόπιν των εντολών μας στους ως άνω Δικηγόρους, οι οποίοι και να υπογράφουν σχετικό αποδεικτικό παραλαβής. Περαιτέρω οι ίδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία των υποθέσεων του Δημοσίου, καθώς και το στάδιο που βρίσκονται, δεδομένου ότι τελευταία έχει παρατηρηθεί είτε να ερημοδικάζεται το Δημόσιο, είτε να μην ασκούνται ένδικα μέσα κατά αποφάσεων δυσμενών για το Δημόσιο παρόλο ότι έχουμε δόσει μέσω των κτηματικών Υπηρεσιών ή των ΔΟΥ την προσήκουσα εντολή και να χάνονται οι σχετικές προθεσμίες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τετελεσμένες καταστάσεις σε βάρος του Δημοσίου και σοβαρές απώλειες δικαιωμάτων τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο