Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-1995 ]

ΠΟΛ.1174/27.6.1995 Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από τίτλους του Δημοσίου

(Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από τίτλους του Δημοσίου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.1075766/10432/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.& ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ. 1174

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από τίτλους του Δημοσίου
1075766/10432/Β0012/

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75) Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 της αρ. 1053286/10431/Α.Υ.Ο., δεν έχουν εφαρμογή επί των τίτλων που εκδίδονται από το Δημόσιο και διατίθενται κατόπιν δημοπρασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση επαναγοράς των τίτλων αυτών από τράπεζες ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τους οποίους
είχαν αρχικά διατεθεί, εκτός εάν στη σύμβαση αγοράς που καταρτίζεται μεταξύ αγοραστή και πωλητή των τίτλων του Δημοσίου περιλαμβάνεται ρητά και συμφωνία επαναγοράς σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τιμή.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο