Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-1992 ]

ΠΟΛ.1265/27.11.1992 Ο Φ.Π.Α. που ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 2093/25.11.92

(Ο Φ.Π.Α. που ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 2093/25.11.92)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΠΟΛ.1265/27.11.92 Ο Φ.Π.Α. που ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 2093/25.11.92

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αριθ. 2093/92 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181 Α/25.11.92) και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, η αναστολή του φόρου που παρέχεται με τη διαδικασία της απόφασης αριθ. Π. 2869/2389/πολ. 137/4.5.87, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο αναλογών ΦΠΑ για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή αγοράς επενδυτικών αγαθών είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000).

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί βεβαιώσεις αναστολής του φόρου, αλλά τα σχετικά τιμολόγια ή διασαφήσεις εισαγωγής, στα οποία αντιστοιχεί για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή φόρος ίσος ή μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου δραχμών, θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (25.11.92) υπάγονται στο ΦΠΑ οι υπηρεσίες κτηνιάτρων, καθώς και η παράδοση νερού από οποιονδήποτε και αν ενεργείται, με συντελεστή ΦΠΑ 8%.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο