Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-1992 ]

ΠΟΛ.1254/12.11.1992 Πρόστιμο μη αναγραφής Ι.Χ. αυτοκινήτου στη δήλωση

(Πρόστιμο μη αναγραφής Ι.Χ. αυτοκινήτου στη δήλωση)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων ΕσόδωνΠΟΛ. 1254/12.11.92 Πρόστιμο μη αναγραφής Ι.Χ. αυτοκινήτου στη δήλωση

Με αφορμή ερωτήματα, καθώς και προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της αριθμ. 1081027/5027/0009Β/24.8.1992 Διαταγής αναφορικά με τον έλεγχο καταστάσεων για αυτοκίνητα που δε δηλώθηκαν, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με την ανωτέρω Διαταγή στάλθηκαν καταστάσεις για σχετικό έλεγχο με τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 1991.

Με την ίδια διαταγή, καθορίστηκε και το ύψος του αυτοτελούς προστίμου που θα επιβάλλεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Είναι αυτονόητο, ότι τα παραπάνω, ορίζοντο και αφορούν τις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ., ενώ δεν το είχαν συμπεριλάβει και στις δηλώσεις τους, όπως έχουν υποχρέωση από το Νόμο.

Πέρα από τα ανωτέρω, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

1. Αυτοκίνητα τα οποία ευρίσκονται σε μόνιμη ακινησία (πολλά χρόνια) και δεν προβλέπεται να κινηθούν λόγω αχρησίας, παλαιότητας και ξεπερασμένης τεχνολογίας, με ένα λόγο είναι παντελώς άχρηστα, δε θα επιβάλλεται πρόστιμο. Αντίθετα, αυτοκίνητα τα οποία έχουν τεθεί προσωρινά σε ακινησία, ένα χρόνο ή χρόνια ή και μικρότερο χρονικό διάστημα και εφόσον η παράλειψη δήλωσης του αυτοκινήτου δεν ασκεί επίδραση στο φορολογητέο εισόδημα, θα επιβάλλεται το κατώτερο πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν.Δ. 3323/55 και όχι τα πρόστιμα, έτσι όπως αναφέρονται και εφαρμόζονται κλιμακωτά στη Διαταγή.

2. Αυτοκίνητα που ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία είναι αποδεδειγμένα και χαρακτηρισμένα από οποιαδήποτε αιτία, ανάπηροι, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθ’ ό,τι το αυτοκίνητό τους δεν ασκεί επίδραση στο φορολογητέο εισόδημα.

3. Αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν σε Έλληνες κατοίκους εξωτερικού ή σε Έλληνες μετοικούντες και τα οποία ευρίσκονται σε ακινησία, ή έστω και σε εποχιακή κυκλοφορία, θα επιβάλλεται το κατώτερο πρόστιμο, όπως και στην παρ. 1 της εγκυκλίου μας αυτής αναφέρουμε, αφού για τα πρώτα τρία χρόνια της κυκλοφορίας των δε λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του τεκμηρίου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει και θα εφαρμόζεται, η στο θέμα αναφερόμενη εγκύκλιός μας.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν για τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο