Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-1992 ]

ΠΟΛ.1208/6.10.1992 Είσπραξη υπολοίπων τελών κυκλοφορίας έτους 1992 και παλαιοτέρων που είναι στο μηχανογραφικό σύστημα.

(Είσπραξη υπολοίπων τελών κυκλοφορίας έτους 1992 και παλαιοτέρων που είναι στο μηχανογραφικό σύστημα.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ. 1208/6.10.92 Είσπραξη υπολοίπων τελών κυκλοφορίας έτους 1992 και παλαιοτέρων που είναι στο μηχανογραφικό σύστημα.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η εφαρμογή της μηχανογραφικής είσπραξης των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1992 θα λήξει με την πίστωση των μηχανογράφων αποδείξεων και του μήνα Οκτωβρίου 1992.

Με τις πληρωμές που έγιναν από την αρχή του έτους μέχρι 30.10.1992 θα είναι ενημερωμένη η κατάσταση υπολοίπων που θα λάβετε από το ΚΕ. Π.Υ.Ο. το μήνα Νοέμβριο 1992.

2. Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα άνω των 300 δρχ. που θα προκύψουν μετά την πίστωση των μηχανόγραφων αποδείξεων και της 30.10.1992 θα ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα της εφαρμογής των τελών κυκλοφορίας παλαιών ετών.

3. Από 1.11.1992 μέχρι 30.11.1992 τα υπόλοιπα των τελών κυκλοφορίας έτους 1992 θα εισπράττονται με χειρόγραφες μηχανόγραφες αποδείξεις με το ίδιο μητρώο που έχουν το έτος 1992 και θα δεματοποιούνται χωριστά με αυτά των παλαιών ετών.

Η συνέχιση της συσκευασίας και αποστολής δύο διαφορετικών δεμάτων, ένα με ΤΚ 1992 και ένα με ΤΚΠ, μέχρι 30.11.1992 γίνεται για τεχνικούς λόγους.

4. Από 1.12.1992 και μέχρι να πάρετε την κατάσταση οφειλετών ΤΚΠ μήνα Νοεμβρίου 1992 στην οποία θα είναι και τα υπόλοιπα έτους 1992, αν προσέλθει κάποιος φορολογούμενος και επιθυμεί να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που είναι στην κατάσταση οφειλετών ΤΚΠ μήνα Φεβρουαρίου 1992 ή στα υπόλοιπα έτους 1992 ή στην κατάσταση οφειλετών μήνα Σεπτεμβρίου 1992 θα ακολουθείται η διαδικασία:

α) Αν επιθυμεί πληρωμή Τ.Κ. 1992, στη χειρόγραφη μηχανόγραφη απόδειξη δε θα συμπληρώνετε τον αριθμό μητρώου.

β) Αν επιθυμεί ο ίδιος και πληρωμή ΤΚΠ. στη χειρόγραφη απόδειξη θα συμπληρώνετε τον αριθμό μητρώου.

Η έκδοση δύο χειρογράφων αποδείξεων για τον ίδιο φορολογούμενο απαιτείται για τεχικούς λόγους.

γ) Όλα τα χειρόγραφα αποδεικτικά είσπραξης, δηλαδή και αυτά που έχουν μητρώο και αυτά που δεν έχουν, δε θα τα στέλνετε κάθε μέρα. Θα τα στείλετε όλα μαζί σε ένα δέμα την ημέρα που θα πάρετε στην κατάσταση οφειλετών ΤΚΠ Νοεμβρίου 1992, αφού πρώτα συμπληρώσετε τον αριθμό μητρώου.

Στην περίπτωση που λάβετε την κατάσταση οφειλετών πέραν του μηνός Δ/μβριου 1992, θα κάνετε για κάθε μήνα ξεχωριστό δέμα.

δ) Ανεξάρτητα αν στέλνονται ή όχι στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. κάθε μέρα τα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης, θα καταχωρείτε στο αναλυτικό ημερολόγιο είσπραξης τις εισπράξεις που πραγματοποιείτε από ΤΚΠ.

5. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. άπό το μήνα Νοέμβριο 1992 θα σας στέλνει ΜΟΝΟ λογιστικές καταστάσεις ΤΚΠ.

6. Για κάθε πρόβλημα ή απορία που θα δημιουργηθεί, θα επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 9587473, 9591062 και 9522631 εσ. 270.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο