Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-1992 ]

ΠΟΛ.1204/2.10.1992 Έκτακτη εισφορά ακινήτων ν. 2019/1992

(Έκτακτη εισφορά ακινήτων ν. 2019/1992)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΠΟΛ. 1204/2.10.92 Έκτακτη εισφορά ακινήτων ν. 2019/1992

Έχοντας υπόψη:

1. Την Υ. 1847/1078399/1182/0001 από 7 Αυγούστου 1992 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 525).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 6 του νόμου 2019/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34).

3. Την απόφασή μας αριθ. 1083991/937/Β0013/27.8.1992.

4. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών ακριβούς εφαρμογής των διατάξεων περί της έκτακτης εισφοράς ακινήτων.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την απόφασή μας αριθ. 1083991/937/Β0013/27.8.92 και ορίζουμε:

1. Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2019/92 επί της πραγματικής στεγασμένης φωτιζόμενης επιφάνειας της οικοδομής.

2. Σε περίπτωση που αυτή δε συμφωνεί με την αναγραφόμενη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας αυτής θα προκύπτουν από σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας, η οποία θα προσκομίζεται στην αρμόδια για τη φορολογία του υποχρέου ΔΟΥ.

3. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, με βάση τη βεβαίωση αυτή, θα ενεργεί νέο υπολογισμό και θα χορηγεί στον υπόχρεο σημείωμα καταβολής ολόκληρου του ποσού της έκτακτης εισφοράς.

4. Σε περίπτωση που ήδη έχει καταβληθεί με την πρώτη δόση τυχόν επιπλέον του οφειλομένου ποσό εισφοράς, με την ίδια διαδικασία ο προϊστάμενος της ΔΟΥ θα χορηγεί σημείωμα καταβολής της δεύτερης δόσης, για το υπόλοιπο ποσό. Εάν το επιπλέον ποσό είναι μεγαλύτερο της δεύτερης δόσης θα συντάσσεται ΤΑΦΕ για το επιπλέον ποσό στο όνομα του προσκομίζοντα τα αρχικά εκκαθαριστικά σημειώματα εισφοράς.

5. Μετά τη διαδικασία αυτή και μετά την εξόφληση της εισφοράς ο προϊστάμενος ΔΟΥ θα αναγράφει επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων τις λέξεις «ΕΓΙΝΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ». Η ένδειξη αυτή θα υπογραφεί και θα σφραγισθεί. Τα εκκαθαριστικά αυτά θα αποστέλλονται εντός δύο ημερών στη ΔΕΗ προς αποφυγή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Φωτοτυπίες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αυτών θα κρατηθούν σε ιδιαίτερο αρχείο σε κάθε ΔΟΥ μαζί με τις βεβαιώσεις των ΟΤΑ και φωτοτυπία του τριπλότυπου εξοφλήσεως.

6. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών στις ΔΟΥ και η τακτοποίηση των οφειλομένων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20.12.92.

7. Ό,τι αντιμετωπίζεται διαφορετικά στην απόφασή μας 1083991/937/Β003/27.8.92 παύει να ισχύει.

8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο