Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-1992 ]

ΠΟΛ.1202/22.9.1992 Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων

(Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1202/22.9.92 Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων

Σας κοινοποιούμε το πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με όσα διαλαμβάνονται σ' αυτό και ειδικότερα για το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε, εφόσον σας ζητείτε η γνώμη, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων, προκειμένου να εκδοθεί στη συνέχεια η άδεια του Ν. 2185/1952 για την εκποίησή τους, ανεξάρτητα ποιος φέρεται κύριος αυτών, να προβαίνετε στη διενέργεια έρευνας ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1539/38, και στη συνέχεια θα ενημερώνετε τις Δ/νσεις Γεωργίας και Νομαρχιών για την ύπαρξη ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου (υπουργείου Οικονομικών) επί των εν λόγω ακινήτων, ώστε με τον τρόπο αυτό να διασφαλίζονται καλύτερα τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Σ.Σ. Ακολουθεί το σχετικό έγγρ. Υπ. Γεωργίας.

Έγγρ. Υπ. Γεωργ. 135105/14.7.92

Αναφερόμενοι στο θέμα της έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια του Ν. 2148/52 για την εκποίησή τους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ως γνωστόν ο Ν. 2148/52, σύγχρονος του Ν.Δ. 2185/52 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 104 του Συντάγματος του 1952, είχε σαν απώτερο σκοπό τη μη διαφυγή των μεγάλων εκτάσεων του Δημοσίου, οι οποίες θα μπορούσαν να απαλλοτριωθούν για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών.

Όμως με το άρθρο 117 του ισχύοντος Συντάγματος διατηρήθηκαν σε ισχύ οι κατ' εφαρμογή του άρθρου 104 του Συντάγματος του 1952 εκδοθέντες νόμοι.

Έτσι κατά τη χορήγηση των αδειών άρσεως των απαγορεύσεων για εκποίηση εκτάσεων βάσει του Ν. 2148/52, άσχετα αν δεν υφίσταται αντικείμενο απαλλοτρίωσης για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, ελέγχεται από την Υπηρεσία η ύπαρξη τυχόν δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των προς εκποίηση εκτάσεων τόσο από πλευράς της Δασικής υπηρεσίας του υπουργείου μας όσο και απο πλευράς Υπ. Οικονομικών.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τις ΔΟΥ, ώστε όταν ζητείται η γνώμη τους για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων αυτών να ενημερώνουν τουλάχιστον τις Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιών μόνο για την περίπτωση προβολής δικαιωμάτων εμπραγμάτων ή ενοχικών εκ μέρους του Δημοσίου (Υπ. Οικονομικών), χωρίς να ενδιαφέρει ποιος ιδιώτης φέρεται ιδιοκτήτης της εκτάσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο