Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-1992 ]

ΠΟΛ.1179/2.9.1992 Κοινοποίηση της 1076661/3956/Δ0014/4.8.1992 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

(Κοινοποίηση της 1076661/3956/Δ0014/4.8.1992 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.)

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1179/2.9.92 Κοινοποίηση της 1076661/3956/Δ0014/4.8.1992 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

Κοινοποιούμε κατωτέρω την 1076661/3956/Δ0014/4.8.1992 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μαζί με τα παραρτήματα αυτής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 515Β/6.8.1992).

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. και της εισφοράς δακοκτονίας, και ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης καταλογισμού και του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς των εισφορών αυτών, όπως είναι τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται στην εν λόγω απόφαση.

Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι μέχρι να εκτυπωθούν τα νέα ως άνω έντυπα, θα χρησιμοποιούνται, ανάλογα προσαρμοζόμενα, τα έντυπα που αναφέρονται στην παράγ. 3 της απόφασης αυτής, δηλαδή για μεν τη «δήλωση απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. και της εισφοράς δακοκτονίας», τα έντυπα των τετραπλότυπων (καρμπονιζέ) δηλώσεων με τα στοιχεία «Φ-09-007» ή «Φ-09-008», για δε την «πράξη καταλογισμού» των εισφορών αυτών, το ισχύον σήμερα έντυπο της «πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου» με τα στοιχεία «Ζ-40, Λ. 1740». (Σχετ. το 1077874/3988/0014/7.8.1992 τηλεγράφημα).

Υ.Α. 1076661/3956/Δ0014

Έχοντας υπόψη κ.λ.π., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ των ΕΛ.Γ.Α. και της εισφοράς δακοκτονίας, καθώς και της πράξης καταλογισμού των εισφορών αυτών, όπως τα σχετικά υποδείγματα προσαρτώνται με την παρούσα και αποτελούν παραρτήματα αυτής. Η δήλωση μπορεί να συντάσσεται και σε ειδικό καρμπονιζέ έντυπο.

2. Στο ίδιο έντυπο της ανωτέρω «πράξης» και στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πράξης συμβιβασμού).

3. Μέχρι να εκτυπωθούν τα νέα έντυπα της ως άνω δήλωσης και πράξης θα χρησιμοποιούνται, ανάλογα προσαρμοζόμενα για με τη «δήλωση απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. και της εισφοράς δακοκτονίας» τα έντυπα των τετραπλότυπων (καρμπονιζέ) δηλώσεων με τα στοιχεία «Φ-09-007» ή «Φ-09-008», που χρησιμοποιούνται σήμερα για την απόδοση στο Δημόσιο των οφειλόμενων για ορισμένες περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου ή της οφειλόμενης εισφοράς δακοκτονίας, κατά περίπτωση, για δε την «πράξη καταλογισμού» των εισφορών αυτών το ισχύον σήμερα έντυπο της «πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου» με τα στοιχεία «Ζ-40, Λ. 1740».

4. Για την πράξη επιβολής των προστίμων του άρθρου 67 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ισχύει, στο οποίο παραπέμπει η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως ισχύει, θα χρησιμοποιείται το ίδιο έντυπο, που χρησιμοποιείται εκάστοτε για την επιβολή των προστίμων αυτών στη φορολογία εισοδήματος, ανάλογα προσαρμοζόμενο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο