Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-1992 ]

ΠΟΛ.1173/3.9.1992 Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς ακινήτων

(Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς ακινήτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 class=SpellE>ΠΟΛ. 1173/3.9.92 Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς ακινήτων

Διευκρινίζοντας την υπ' αρ. 1083991/937 /27.8.922 απόφασή μας ορίζουμε ότι, όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ της βεβαίωσης του αρμοδίου γραφείου της ΔΕΗ, για την  ο­ποία προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης(α) της παραγράψου 1 της ίδιας απόφασης, ο υπόχρεος προσκομίζει στη ΔΟΥ τον τελευταίο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, βάσει του οποίου γίνεται η διόρθω­ση στο εκκαθαριστικό σημείωμα της έκτακτης εισφοράς, με εφαρμογή κατά τα λοιπά της απόφασης αυτής.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο