Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-1992 ]

ΠΟΛ.1162/26.8.1992 Τήρηση πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς

(Τήρηση πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.ΠΟΛ. 1162/26.8.92   Τήρηση πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς

Σχετικά με την τήρηση πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών των γιατρών, σας παρέ­χουμε τις εξής οδηγίες:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παράγραφος 11 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/30.6.1992 τ. Α'), οι γιατροί έχουν υπο­χρέωση να τηρούν πρόσθετο βιβλίο επίσκε­ψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται, χω­ριστά για κάθε ασθενή, το ονοματεπώνυμό του, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του.

Το βιβλίο ενημερώνεται με την είσοδο του ασθενούς στον εξεταστικό χώρο, θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, πριν από τη χρησιμοποίησή του, και τηρείται από τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και από τους γιατρούς γενικής ιατρικής, εκτός από τους οδοντογιατρούς και κτηνιάτρους.

β} Η τήρηση του βιβλίου αυτού αρχίζει από 1.9.92, από τότε δηλαδή που, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου, αρ­χίζει η ισχύς του άρθρου 64 (δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και δε συναρτάται με την έκ­δοση της υπουργικής απόφασης που προ­βλέπει ο νόμος, η οποία θα ρυθμίσει την αντι­μετώπιση επουσιωδών λεπτομερειών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο