Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-1992 ]

ΠΟΛ.1159/9.8.1992 Έκδοση γραμματίων για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο

(Έκδοση γραμματίων για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων ΕσόδωνΠΟΛ. 1159/9.8.92 Έκδοση γραμματίων για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο   

Ύστερα από παράπονα πολιτών, που διαμαρτύρονται ότι πολλές Δ.Ο.Υ. δεν εκδί­δουν γραμμάτια, χρηματικά ή συμψηφισμού, για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί ή εξυπηρετούνται από άλλες Δ.Ο.Υ., σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Γραμμάτια δε θα εκδίδονται από διαφο­ρετική Δ.Ο.Υ. εκείνης, που έχουν βεβαιωθεί τα χρέη προς το δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α., όταν οι Δ.Ο.Υ. αυτές βρίσκονται εντός των ορίων του ίδιου Δήμου. Εξαιρετικά, οι Δ.Ο.Υ. της περιφέ­ρειας τέως Διοικήσεως πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης θα εκδίδουν γραμμάτια για χρέη που έχουν βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ., όταν η τελευταία απέχει πάρα πολύ (π.χ. ΙΗ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Πυθέου 70, Ν. Κόσμος, για την Κ.Γ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Πατησίων 125).

β. Γραμμάτια, επίσης, θα εκδίδονται όταν η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί τα χρέη προς το δημόσιο βρίσκεται σε άλλον Δήμο και η Δ.Ο.Υ. απέχει αρκετά.

γ. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, γραμμάτια θα εκδίδονται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προκει­μένου να εξυπηρετηθούν ανάπηροι, υπερήλικες και γενικά άτομα που χρήζουν βοηθείας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο