Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-1992 ]

ΠΟΛ.1154/2.7.1992 Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων

(Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων)

Κατηγορία: ΛοιπάΠΟΛ. 1154/2.7.92 Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων

Με την εγκύκλιο κοινοποιείται η Υ.Α. Β- 14073/309/10.4.92 της οποίας το κείμενο ακολουθεί.

Κοινοποιούμε ανωτέρω την αριθ. Β- 14073/309/10.4.92 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αντικατάσταση διατάξεων της 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών» (Β΄ 548), όπως αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 688/1980 (Β΄ 140) όμοια, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 286/Β/22.4.92, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Υ.Α. Β- 14073/309 (ΦΕΚ 286 Β/22.4.92)

Αντικατάσταση διατάξεων της 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών «περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν οχημάτων ή μοτοσικλετών» (Β΄ 548), όπως αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 688/1980 (Β΄ 140) όμοια.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφος 3 και 90 παράγραφος 2 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 «περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Τη με αριθ. 18200/1979 απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄ 548), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 688/1980 (Β΄140) και 93824/1418/1986 (Β΄619) όμοιες «περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών».

3. Την ανάγκη μεταφοράς των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών για τη δοκιμή ή επίδειξη αυτών, καθώς και για τη μεταφορά των καινούργιων και των εισαγόμενων μεταχειρισμένων τοιούτων από τα Τελωνεία στις εκθέσεις αυτοκινήτων ή από τα Τελωνεία και τις εκθέσεις αυτοκινήτων στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας λόγω πωλήσεως αυτών,

αποφασίζουμε:

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 της με αριθμό 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄548) αντικαθίστανται, όπως παρακάτω, σε μια παράγραφο η οποία λαμβάνει σειρά με αριθμό 2:

«2. Οι άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται, σύμφωνα με τη παρούσα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκαν ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της επιχείρησης, για τη δοκιμή των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή την επίδειξη αυτών, καθώς και για τη μεταφορά των καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών (δικύκλων ή τρίκυκλων) από τα Τελωνεία στις εκθέσεις αυτοκινήτων ή από τα Τελωνεία και τις εκθέσεις αυτοκινήτων στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και αντίστροφα και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας λόγω πώλησης αυτών. Τα αυτοκίνητα οχήματα ή μοτοσικλέτες, που φέρουν άδεια και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται να κυκλοφορούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Στις παραπάνω άδειες δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα αναγράφεται η παρατήρηση «Επιτρέπεται η κυκλοφορία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας» από την υπηρεσία που χορηγείται».

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 5 της με αριθμό 18200/1979 απόφασης του υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄548) λαμβάνουν, αντίστοιχα, αριθμό σειράς 3 και 4.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 18200/1979 απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμό 93824/1418/1986 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 94249/1600/1987 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄103).

 Η εφαρμογή της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Μαϊου 1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο