Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-1992 ]

ΠΟΛ.1151/11.8.1992 Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλαμβάνουν ποσά βουλευτικής αποζημίωσης κ.τ.λ.

(Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλαμβάνουν ποσά βουλευτικής αποζημίωσης κ.τ.λ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΠΟΛ. 1151/11.8.92 Οδηγίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992 που περιλαμβάνουν ποσά βουλευτικής αποζημίωσης κ.τ.λ.

Σχετ: α) 1035909/319/0012/ΠΟΛ. 1088 από 17 Μαρτ. 1989 Δ/γή

β) 1026173/184/0012/πολ.1061 από 23 Φεβρ. 1989 Απόφαση Υπ. Οικ.

Σε συνέχεια και συμπληρωματικά με την 1014715/191/Α0012/ΠΟΛ. 1039/12.2.9 διαταγή μας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό από το οικον. έτος 1989 δε συμπληρώνεται ειδικό ενημερωτικό δελτίο προκειμένου να γίνει από το ΚΕΠΥΟ η εκκαθάριση των δηλώσεων που περιέχουν βουλευτικές αποζημιώσεις ή ποσά εισοδήματος που έχουν την ίδια με αυτές φορολογική μεταχείριση. Η ίδια μέθοδος θα ακολουθηθεί και για τις δηλώσεις φορολ. εισοδήματος οικον. έτους 1992 αυτών των υποχρέων.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, όσοι θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των υπόψη δηλώσεων, στους κωδικούς αριθμούς 925 και 926 του πίνακα 16 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, θα αναγράψουν το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης που υπάγεται σε αυτοτελή φορολογία (του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα). Στους κωδικούς αριθμούς 927 – 928 του ίδιου πίνακα θα αναγράψουν το ποσό του φόρου (του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα) που προκύπτει μετά την έκπτωση ποσοστού 15% από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του βουλευτή.

Τέλος, σημειώνεται ότι στους ΚΑ 657 – 658 της ένδειξης 5 του πίνακα 12 της οικείας δήλωσης πρέπει να αναγραφεί το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης (του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα) που απαλλάσσεται από το φόρο.

3. Στο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 1991» που έχει εκδοθεί από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής, το οποίο έχει συνυποβληθεί από τους υπόχρεους με τη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, το ποσό του φόρου που πρέπει να γράφει στους Κ.Α. 927 – 928 του πίνακα 16 της δήλωσης τους, προκειμένου για το σύζυγο ή τη σύζυγο αντίστοιχα, είναι γραμμένο απέναντι από την ένδειξη «Σύνολο οφειλής».

4. Το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής, καθώς και τα λογιστήρια των υπηρεσιών που ενεργούν την οριστική εκκαθάριση του παρακρατούμενου φόρου στα υπόψη ποσά εισοδήματος, αν δεν έχουν αναγράψει στις οικείες βεβαιώσεις αυτά τα ποσά, δεδομένου ότι αυτά θα ληφθούν από το ΚΕΠΥΟ υπόψη για την εκκαθάριση της δηλώσεως του φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1992 των προσώπων που αποκτούν αυτά τα εισοδήματα, παρακαλούνται για την άμεση αποστολή καταστάσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ στις οποίες θα αναγραφούν τα υπόψη ποσά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο