Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-1992 ]

ΠΟΛ.1104/3.6.1992 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

(Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος)

ΠΟΛ. 1104/3.6.92 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

Σας κοινοποιούμε το Προεδρικό Διάταγμα 173/92 «Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΥΟ)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 Α, για να λάβετε γνώση.

Π.Δ. 173/5.5.92 (ΦΕΚ 81 Α)

Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 32 του Ν. 1882/90 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α 43), β) της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1947/91 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (Α 70), γ) του άρθρου 10 του Ν. 1989/91 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α 192).

2. Τα γνωμοδότηση αριθ. 107/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ αναπληρώνει τον Προϊστάμενο αυτής σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, στην άσκηση όλων των καθηκόντων των υποχρεώσεών του.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις ΔΟΥ που διαρθρώνονται σε 7 Τμήματα και πάνω.

Άρθρο 2

1. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των κατωτέρω Τμημάτων, όπου υφίστανται: Λογιστικού, Εσόδων, Εξόδων, Δικαστικού, Φορολογίας, Κεφαλαίου, Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) και Φορολογίας Καπνού.

2. Για τις ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων Ι έως και Χ, Ι έως και ΙΙΙ και Ι έως ΙV αντίστοιχα.

3. Επίσης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ έχει την ευθύνη της μηχανοργανώσεως αυτής και την παρακολούθηση των μηχανογραφικών εφαρμογών.

Άρθρο 3

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, το Π.Δ. 114/91 (Α 46) καταργείται.

Στον υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο