Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-1992 ]

ΠΟΛ.1099/15.5.1992 Οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών εντύπων που απαι­τούνται για τη βεβαίωση τελών κυκλοφο­ρίας έτους 1993 και την αποστολή τους στο Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).

(Οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών εντύπων που απαι­τούνται για τη βεβαίωση τελών κυκλοφο­ρίας έτους 1993 και την αποστολή τους στο Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).)ΠΟΛ. 1099/15.5.92 Οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών εντύπων που απαι­τούνται για τη βεβαίωση τελών κυκλοφο­ρίας έτους 1993 και την αποστολή τους στο Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).

Με τη διαταγή 1046087/3179/0014/ ΠΟΛ. 1118/21.5.91 σας δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών εντύπων που απαιτούνται για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων έτους 1992 και την αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Κατωτέρω παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών εντύ­πων που απαιτούνται για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 1993 και την αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. και επιση­μαίνονται ορισμένα θέματα στα οποία θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία και ει­δικά στον τρόπο συμπλήρωσης των Μηχα­νογραφικών Δελτίων: α) για τα Ε.Ι.Χ. αυτο­κίνητα νέας τεχνολογίας και β) για τα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα νέας τεχνολο­γίας που έχουν 5ετή απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου.

Σ.Σ. Το κείμενο της εγκυκλίου παραλεί­πεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν από τα γραφεία του περιοδικού μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο