Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-1992 ]

ΠΟΛ.1098/12.5.1992 Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση

(Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1098/12.5.92 Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση

Σε συνέχεια από την 1031209/506/ΠΟΛ.1Ο77//6.4.1992 διαταγή μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται κύρια και δευτερεύουσα κατοικία που έχουν συνολική επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ, από τις οποίες η δευτερεύουσα δηλώνεται ΚΕΝΗ, θα ζητάτε από το φορολογούμενο όπως σε εύλογο χρόνο (τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες):

α) Να συμπληρώσει το έντυπο Ε8 και

β) Να αποδείξει ότι είναι ΚΕΝΗ (π.χ. προσκομίζοντας αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λπ.).

2. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους, στις οποίες κατά τη διάρκεια του έτους μεταβάλλεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους λόγω θανάτου κάποιου εξ αυτών, ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα γίνει με χειρόγραφη εκκαθάριση και δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου.

3. Τέλος, σε κάθε περίπτωση μεταβολής του ποσοστού συνιδιοκτησίας (από επαχθή ή χαριστική αιτία η αιτία θανάτου) θα πρέπει να γίνει ειδική σημείωση στο έντυπο Ε8, όπου, εκτός από το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας, πρέπει να φαίνεται και η μεταβολή του, καθώς και ο χρόνος διάρκειας του κάθε ποσοστού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο