Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-1992 ]

ΠΟΛ.1095/6.5.1992 Επιστροφές ΦΠΑ έτους 1991.

(Επιστροφές ΦΠΑ έτους 1991.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α. ΠΟΛ. 1095/6.5.92 Επιστροφές ΦΠΑ έτους 1991.

Σας στέλνουμε συνημμένα «Πίνακα επι­στροφών ΦΠΑ έτους 1991» και παρακαλού­με, αφού συμπληρωθούν οι ενδείξεις του, να επιστραφεί στη Δ!νση μας το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 1992.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ:

ΔΥΟ:

Αρ. Πρωτ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1991

ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΦΕΚ

 

ΑΓΡΟΤΩΝ        ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

(ΚΑΕ: 3131)            (ΚΑΕ: 3132, 3133, 3134,      3135, 3139)

1991

(1.1.91 – 31.12.1991)

 

 

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που επιστράφηκε στους δικαιούχους κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.91 έως 31.12.91.

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο