Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1995 ]

ΠΟΛ.1167/16.6.1995 Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

(Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1060811/4895-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣ.)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ: 1167

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ.2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1060811/4895-11/0016/ΠΟΛ.1167/16.6.1995

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'90), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του περιορισμούς κατά οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.


2. Την απόφασή μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 (ΦΕΚ 508 Β'90) "περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο", όπως ισχύει σήμερα.

3. Την απόφασή μας αριθ. 1097543/7667-11/0016/26.10.1994 (ΦΕΚ 848 Β'94) με την οποία συμπληρώθηκαν ορισμένες διατάξεις της παραπάνω απόφασής μας.

4. Το αριθ. 380/3.4.95 έγγραφο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, με το οποίο ζητείται η συμπλήρωση των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 1 της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφασής μας ως προς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταφορά συναλλάγματος, το ισότιμο του οποίου
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ECU.

5. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β'94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν συνεπάγεται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90) απόφασής μας, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

"12. Για τη μεταφορά συναλλάγματος στο εξωτερικό το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ECU, εξαιρουμένων των μεταφορών συναλλάγματος που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης".

Η απόφασή μας αυτή που ισχύει από την πρώτη (1η) Ιουλίου 1995 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο