Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-1992 ]

ΠΟΛ.1086/13.4.1992 ΦΠΑ στις αμοιβές ξεναγών

(ΦΠΑ στις αμοιβές ξεναγών)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΠΟΛ. 1086/13.4.92 ΦΠΑ στις αμοιβές ξεναγών 

1. Η Υπηρεσία μας και μετά την έκδοση της απόφασης 357/1992 της Ολομέλειας του Συμ­βουλίου Επικρατείας, σχετικά με τη φύση της εργασιακής σχέσης των ξεναγών, θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν νέα στοιχεία για την αναθεώρηση των απόψεων της Υπηρεσίας μας, ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των ξεναγών.

Παρ' όλα αυτά, η Υπηρεσία μας θα υποβάλ­λει ερώτημα προς το Νομικό Σύμβουλο για τη γνωμάτευση επί του θέματος.

2. Ανεξάρτητα όμως από την πορεία της γνωμοδότησης και μέχρι να εκδοθεί αυτή, τα πρακτορεία ταξιδίων μπορούν να συμπεριλαμ­βάνουν στο κόστος των πακέτων μόνο τις αμοιβές των ξεναγών, οι οποίες έχουν επιβα­ρυνθεί με ΦΠΑ.

Αντίθετα, οι αμοιβές των ξεναγών οι οποί­ες δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, δεν μπο­ρούν να συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των πακέτων, αλλά αποτελούν μέρος της μικτής αμοιβής των πρακτορείων ταξιδίων και επιβα­ρύνονται με ΦΠΑ 18%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι και η εγκύκλιός μας 1005163/282/76/4.1.1991, σύμ­φωνα με την οποία, η μεταβατική ρύθμιση που είχε υιοθετηθεί για τα προηγούμενα έτη έληξε στις 31.12.91ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο