Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-1992 ]

ΠΟΛ.1081/8.4.1992 Διόρθωση και συμπλήρωση εγκυκλίου.

(Διόρθωση και συμπλήρωση εγκυκλίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1081/8.4.92  Διόρθωση και συμπλήρωση εγκυκλίου.

Με την αριθ. 1051257/541/ ΒΟΟ13/6.9.1991 (ΠΟΛ.1196) εγκύκλιό μας σας δώσαμε οδηγίες για το συντελεστή του φό­ρου μεταβίβασης σε περίπτωση αναγκαστικής προσκύρωσης ακινήτου, όταν παρακάμπτεται η διαδικασία του δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης.

Από παραδρομή όμως στην παράγραφο 1 της πιο πάνω εγκυκλίου, στον πρώτο στοίχο αυτής αναφέρεται εσφαλμένα η απόφαση με αριθ. Κ. 2279/31/27.3.1991 (ΠΟΛ. 112), ενώ το ορθό είναι Κ. 2279/31/27.3.1986 (ΠΟΛ. 112).

Παρακαλούμε για τη σχετική διόρθωση.

Πρόσθετα σημειώνουμε, ότι στις περιπτώσεις αυτές (αναγκαστικής προσκύρωσης) δεν οφείλεται Φ.Α.Υ. (φόρος αυτόματου υπερτιμήματος), λόγω του ότι η προσκύρωση συνιστά αναγκαστική απαλλοτρίωση για δη­μόσια ωφέλεια, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο