Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-1995 ]

ΠΟΛ.1166/16.6.1995 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

(Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 16 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1073555/584/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ 1166

ΘΕΜΑ: "Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα"

1073555/584/0015/ (ΦΕΚ Β' 572)

Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α'84).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.2065/1992 (ΦΕΚ Α'113) και των εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων 1086945/5322 ΑΥ 8.9.92 (ΦΕΚ Β'575) και 1055538/3367/20.4.1993 (ΦΕΚ Β'331).
3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ (ΦΕΚ Β'506) "έκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα".
4. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β'154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου των κέντρων διασκέδασης των συναφών καταστημάτων με την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση των υφισταμένων διατάξεων.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Η παράγραφος 1 της απόφασής μας 1072823/513/ (ΦΕΚ Β'506) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης κατ' άτομο εισιτηρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους (κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία, δισκοθήκες, μπουάτ,
παμπ, μπαρ, "piano bar restaurant" και λοιπά συναφή), στα οποία παρέχεται ψυχαγωγία, συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση, και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού, εφόσον χρησιμοποιούν:

α) Ορχήστρα με τρία τουλάχιστον όργανα ή και δύο σε περίπτωση που ένας εκ των εκτελεστών των τριών οργάνων μετέχει εκ περιτροπής ή παράλληλα, ως τραγουδιστής.

β) Ορχήστρα με δύο όργανα και ένα τραγουδιστή που δεν είναι εκ των εκτελεστών των μουσικών οργάνων.
γ) Ενα μόνο όργανο με εναλασσόμενους ή μη πλέον του ενός τραγουδιστές που δεν είναι εκτελεστές μουσικών οργάνων.
δ) Ενα όργανο τουλάχιστον με πλήκτρα, έγχορδο ή μη, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό, όπως πιάνο, συνθεσάιζερ, αρμόνιο (keyboard).
ε) Ηλεκτρονική ή στερεοφωνική μουσική.
Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση, οι εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο στερεοφωνική μουσική, εφόσον αυτή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας τους (εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, καφετέριες και λοιπά συναφή).

2. Οι λοιπές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ (ΦΕΚ Β'506) ισχύουν ως έχουν.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 15 Ιουλίου 1995.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο