Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-1992 ]

ΠΟΛ.1078/3.4.1992 Χωρίς ΦΠΑ οι αμοιβές από σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης

(Χωρίς ΦΠΑ οι αμοιβές από σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1078/3.4.91 Χωρίς ΦΠΑ οι αμοιβές από σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης

«Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ. 1111900/8126/2090/ΠΟΛ.1263/12.12.1991, σχετικά με τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1. Με την παραπάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η απαλλαγή της εκπαίδευσης στην περίπτωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, αφορά μόνο την παροχή που πραγματοποιείται από το φορέα της εκπαίδευσης. Οι πράξεις που πραγματοποιούνται από άλλα πρόσωπα, που παρέχουν τη συνδρομή τους στο φορέα της εκπαίδευσης, όπως η κατάρτιση του προγράμματος ή η οργάνωση γενικά των σεμιναρίων και η εκτέλεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, δεν αποτελεί παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης και κατά συνέπεια υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 18%, εκτός αν οι εργασίες αυτές ή ορισμένες από αυτές χαρακτηρίζονται ως εργασίες ελευθέριων επαγγελμάτων από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 8%, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Παραρτήματος II-Β/Υπηρεσίες του ν. 1642/86.

2. Επειδή από την εφαρμογή του ν. 1642/86, μέχρι την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου, από τις διοικητικές λύσεις που εκδόθηκαν κατά περιόδους, δημιουργήθηκε σύγχυση στους υπόχρεους στο φόρο και η εντύπωση ότι δεν υπάγονται στο φόρο, για τους λόγους που αναφέρονται σε πλήθος υπομνημάτων τους, γίνεται δεκτό να μην αναζητηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας για τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.87 μέχρι την 31.12.91, οπότε εκδόθηκε η εγκύκλιος αυτή, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και δεν επιβαρύνθηκαν με φόρο». ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο