Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1995 ]

ΠΟΛ.1165/16.6.1995 Παρέχονται πληροφορίες, για τα έξοδα κίνησης του Ν. 1882/90, των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών κ.λπ.

(Παρέχονται πληροφορίες, για τα έξοδα κίνησης του Ν. 1882/90, των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών κ.λπ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Παρέχονται πληροφορίες, για τα έξοδα κίνησης του Ν. 1882/1990, των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών κ.λπ.

1071145/4133Ε/0002/

ΠΟΛ 1165

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άθρρου 30 του Ν. 1558/1985, στα πολιτικά γραφεία των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, συνιστώνται θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.

Στα πολιτικά αυτά γραφεία, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, η απόσπαση μέχρι πέντε υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομιμού προσώπου του Δημοσίου τομέα.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

Οι φοροτεχνικοί υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δικαιούνται τα έξοδα κίνησης του Ν. 1882/90 που λαμβάνουν και οι λοιποί φοροτεχνικοί υπάλληλοι.

2) Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, όσοι φοροτεχνικοί υπάλληλοι είναι εκλεγμένοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων κ.λπ., δεν δικαιούνται τα εν λόγω έξοδα κίνησης, κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας που τους παρέχεται από το νόμο, για την άσκηση των καθηκόντων τους αυτών.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο