Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-1995 ]

ΠΟΛ.1161/14.6.1995 Αιτήματα για εκτύπωση εντύπων

(Αιτήματα για εκτύπωση εντύπων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αιτήματα για εκτύπωση εντύπων

Σχετ.: 1051382/484/0006Β/19.4.1995/ΠΟΛ.1128
1070842/3487/0001/

ΠΟΛ 1128

1. Από την παρακολούθηση εκτύπωσης και παραλαβής των εντύπων, διαπιστώνεται ότι, ενώ για πολλά έντυπα υπάρχει απόθεμα (στοκ), οι υπηρεσίες υποβάλλουν αιτήματα για εκτύπωση νέων εντύπων. Αυτό έχει σαν συνέπεια αφενός μεν την περιττή σπατάλη σε υλικά (χαρτί, αναλώσιμα κ.λπ.) και αφετέρου τη μη σωστή εκτέλεση του προγράμματος εκτύπωσης των εντύπων και αξιών από την ΥΕΕΑΔ. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όπως στο εξής κάθε σας πρόταση που θα γίνεται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης θα αναγράφεται και το απόθεμα του εντύπου ή της αξίας, ώστε ν' αξιολογείται και το στοιχείο αυτό από την επιτροπή.

2. Επίσης οι υπηρεσίες που θα ζητούν από την ΥΔΕΑΔ την προμήθεια εντύπων, αξιών κ.λπ. στο σχετικό έγγραφό τους θα αναφέρουν για κάθε παραγγελόμενο είδος και το απόθεμα.

3. Με την ευκαιρία, τονίζουμε και πάλι την πιστή εφαρμογή των αναφερομένων στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την υποχρέωση που έχουν οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ για τη σωστή διαχείριση των εντύπων.

4. Η ΥΔΕΑΔ παρακαλείται να προβεί στην απογραφή όλων των εντύπων και να υποβάλλει στο Γραφείο μας και στη Δ/νση Διοικητικού σχετική κατάσταση την οποία στο εξής να ενημερώνει με την παραλαβή από την ΥΕΕΑΔ νέων ποσοτήτων εντύπων και παράδοση στις ΔΟΥ και τις άλλες Υπηρεσίες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο