Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-1995 ]

ΠΟΛ.1159/8.6.1995 Αποστολή στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ., των δηλώσεων του άρθρου 29, παραγρ. 1, του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, σχετικά με επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και των Ελλήνων υποκειμένων που δρουν ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

(Αποστολή στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ., των δηλώσεων του άρθρου 29, παραγρ. 1, του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, σχετικά με επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και των Ελλήνων υποκειμένων που δρουν ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 8 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ: 1069042/3290/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙΙ

ΠΟΛ 1159

ΘΕΜΑ: Αποστολή στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ., των δηλώσεων του άρθρου 29, παραγρ.1, του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, σχετικά με τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και των Ελλήνων υποκειμένων που δρούν ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

1069042/3290/0014/ΠΟΛ. 1159/8.6.1995

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρέστερη τήρηση τόσο του Εθνικού μητρώου Φ.Π.Α. όσο και του μητρώου Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Α. Σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 1063006/2696/776/0014/25.5.1995 ΠΟΛ.1145/95 Α.Υ.Ο. σχετικά με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 5 του Ν.2166/1993 και β) τις σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την αριθμ. 1055240/439/0015/9.5.1995 ΠΟΛ.1131 Ε.Δ.Υ.Ο., κατά την παραλαβή των δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 όπως ισχύει (έναρξης εργασιών,
μεταβολής - μετάταξης, παύσης εργασιών), ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφεται ΕΥΚΡΙΝΩΣ, ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, στο πεδίο "αντικείμενα δραστηριότητας" της πρώτης σελίδας των εν λόγω δηλώσεων Φ.Π.Α., ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Β. Κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, θα πρέπει να αναγράφται η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ" στο ίδιο πεδίο της πρώτης σελίδας των εντύπων έναρξης εργασιών, που υποβάλλονται από Ελληνες υποκειμένους που επιθυμούν να ορισθούν ως φορολογικοί αντιπρόσωποι άλλων επιχειρήσεων εγκαταστημένων στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.1993, ΠΟΛ.1281/93 Α.Υ.Ο.
Εν συνεχεία, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εκτός της καθιερωμένης αποστολής τους στο τμήμα Μητρώου Φ.Π.Α. της Δ. 32 του ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα αποστέλλονται μέσω FAX και στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο