Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-1995 ]

ΠΟΛ.1154/7.6.1995 Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ.3082/1954

(Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ.3082/1954)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Ιουνίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1054011/416/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1154

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ. 3082/1954.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης Κ.13061/1973 (ΦΕΚ 1267/τ.Β'/22.10.73), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 67 παρ. 1 του ν.δ.118/1973 (ΦΕΚ 202Α') ορίζεται ότι μεταξύ των εγγράφων και των
δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στη δήλωση φόρου κληρονομίας είναι και πιστοποιητικό του γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης -στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής- ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ.3082/1954 ορίζεται ότι -μετά 6 μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού- είναι απαράδεκτη η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου καθώς και η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας στις ΔΟΥ,εφόσον δεν προσκομίζεται και βεβαίωση του γραμματέα Πρωτοδικών περί υπάρξεως ή
μη διαθήκης.

Η εξάμηνη αυτή προθεσμία, από τότε που έληξε, παρατεινόταν διαρκώς μέχρι σήμερα με νόμους και προεδρικά διατάγματα κατ'εξουσιοδότηση αυτών. Ηδη, με το Π.Δ.99/1995 (ΦΕΚ 61/τ.Α' 31.3.1995) η πιο πάνω προθεσμία παρετάθη μέχρι 31 Μαρτίου 1996.

Η αναστολή εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 άρθρου 10 του ν.δ.3082/1954 δόθηκε γιατί σε ορισμένα πρωτοδικεία της χώρας υπάρχει αδυναμία έκδοσης της προαναφερθείσας βεβαίωσης.

3. Συνεπώς, κατά την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομίας, και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σ' αυτές, παρακαλούμε να είστε ελαστικοί στην προσκόμιση της βεβαίωσης του γραμματέα Πρωτοδικών, περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, όταν οι υπόχρεοι στην
υποβολή δήλωσης επικαλούνται αδυναμία του αρμόδιου Πρωτοδικείου για έκδοση τέτοιας βεβαίωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο