Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-1995 ]

ΠΟΛ.1146/25.5.1995 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κ.Β.Σ. μόνο στις Δ.Ο.Υ. και όχι στο ΚΕΠΥΟ

(Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κ.Β.Σ. μόνο στις Δ.Ο.Υ. και όχι στο ΚΕΠΥΟ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 25 Μαίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1064084/522/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1146

ΘΕΜΑ: "Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κ.Β.Σ. μόνο στις Δ.Ο.Υ. και όχι στο ΚΕΠΥΟ".

1064084/522/0015/ (ΦΕΚ Β' 525)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α'84).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση.
3. Την αριθμ. 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Αναφορά του ΚΕΠΥΟ για δυσχέρεια εξυπηρέτησης των υποχρέων που επιθυμούν να υποβάλλουν σ' αυτό τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ.
5. Την ανάγκη καλλίτερης εξυπηρέτησης των φορολογουμένων ενόψει της προαναφερόμενης δυσχέρειας του ΚΕΠΥΟ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε, για τις μη υποβληθείσες μέχρι σήμερα συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ., αλλά και για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν κατά τα επόμενα έτη, ως αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται η επιχείρηση.

2. Για τις συναλλαγές των υποκαταστημάτων μπορεί να υποβάλλονται οι προαναφερόμενες καταστάσεις, είτε συνολικά στην Δ.Ο.Υ. της έδρας είτε, κατά εγκατάσταση, στη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκαταστήματος (ή υποκαταστημάτων), κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο