Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-1995 ]

ΠΟΛ.1125/26.4.1995 Απαλλαγή από το ΦΑΥ που προκύπτει από την πώληση διαμερίσματος και γενικά οικοδομής, η οποία ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών

(Απαλλαγή από το ΦΑΥ που προκύπτει από την πώληση διαμερίσματος και γενικά οικοδομής, η οποία ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1025987/69/ΒΟΟ13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ: Β

ΠΟΛ 1125

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το ΦΑΥ που προκύπτει από την πώληση διαμερίσματος και γενικά οικοδομής, η οποία ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών.

1025987/69/Β0013/

Με αφορμή ερωτήματα που κατά καιρούς μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

Σε κάθε μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου επιβάλλεται φόρος αυτόματου υπερτιμήματος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης πληθωρισμένης με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και της τιμής πώλησής του, ανεξάρτητα του
τρόπου κτήσεως της κυριότητας αυτού.

Επίσης, με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.1882/90 εκτός των άλλων δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση διαμερίσματος γραφείου καταστήματος και γενικά οικοδομής που ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης
οικοδομών και του οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες αυτές υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Σκοπός της απαλλαγής αυτής είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας των συγκεκριμένων προσώπων, δεδομένου ότι αυτά φορολογούνται για τα καθαρά τους κέρδη από την άσκηση του επαγγέλματός τους αυτού (ανέγερση και πώληση οικοδομών) στη φορολογία εισοδήματος.

Συνεπώς θα απαλλάσσονται τα πρόσωπα αυτά από το φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος εφόσον προσκομίζονται απ' αυτά τα αποδεικτικά της άσκησης του επαγγέλματός τους και της υπαγωγής τους σε φόρο εισοδήματος, για τα εισοδήματά τους απ' αυτή (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ ότι έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης δραστηριότητας
βεβαίωση ότι τα κέρδη υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος) εκτός κι αν τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στην ίδια ΔΟΥ.

Στην απαλλαγή αυτή εμπίπτουν και όσοι άσκησαν κατά το παρελθόν επιχείρηση ανέγερσης πολυορόφων οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής και πωλούν τώρα που έχουν ήδη σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα (είτε γιατί συνταξιοδοτήθηκαν είτε εξ'άλλου - οποιουδήποτε λόγου) ακίνητα, που απέκτησαν αποδειγμένα από την άσκηση του επαγγέλματός τους στο παρελθόν. Είναι προφανές ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία ο Προϊστάμενος ΔΟΥ θα πεισθεί πως το ακίνητο είναι προϊόν της κατά άνω δραστηριότητας του προσώπου και ότι αυτό φορολογείται στη φορολογία εισοδήματος.

Επειδή όπως προαναφέρθηκε σκοπός του νόμου είναι τα πρόσωπα αυτά να μη φορολογηθούν διπλά για την ίδια αιτία εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το εισόδημα ότι φορολογούνται για τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες αυτές δεν είναι απαραίτητο, να είναι κατά κύριο επάγγελμα εργολάβος ώστε να απαλλαγούν από το φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος.

Κάθε διαταγή αντίθετα με το περιεχόμενο της παρούσης παύει να ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο