Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-1995 ]

ΠΟΛ.1123/20.4.1995 Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.

(Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.

1049625/441/0006Α-Β'/

ΠΟΛ 1123

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.1959/1991 ορίζεται ότι, οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους χορηγούνται, με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του τελευταίου οικονομικού έτους.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2214/1994 "Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α75) ορίζεται ότι, για τη φορολόγηση όσων επιτηδευματιών αποκτούν γεωργικό εισόδημα και δεν τηρούν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, λαμβάνεται υπ' όψη το καθαρό γεωργικό εισόδημα, για κάθε ημερολογιακό έτος, όπως αυτό προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο του νόμου αυτού ήτοι ανά στρέμμα και είδος καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφομένου ζώου ή ανά άλλη μονάδα μέτρησης παραγωγής. Κατόπιν τούτου, δεν μπορεί να εκδοθεί από τις ΔΟΥ το πιστοποιητικό της παρ. 2 του Κεφ.Δ' της αριθ. Α2/29542/5347/9.8.91 (ΦΕΚ 707Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τους παραπάνω επιτηδευματίες - επιχειρήσεις,
επειδή αυτοί δεν δηλώνουν πλέον τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) στοιχείο που βεβαιώνεται, με το ως άνω πιστοποιητικό.

Ανάλογο πρόβλημα δημιουργείται για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανοδίων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές στις οποίες επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση (άρθ. 1 παρ. 14 και 15 Ν.2214/1994).

3. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, ενημερώνοντας και τις Υπηρεσίες μας σχετικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο