Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2005 ]

Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ.8413/18.4.2005 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.

(Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ.Δνση  : Βασ. Σοφίας 15       
Ταχ.Κώδ.  : 10674, Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Παπαδημητράτου,
                      Έλλη Σιμάτου,
                      Θανάσης Σκλαπάνης
Τηλέφωνα :210 –3393113,3393106,3393108                                                                 
FAX          :210-3393020, 3393100       


Αθήνα, 18 Απριλίου 2006.
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ.8413

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.


Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, εγγράφως ή προφορικώς, από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, σχετικά με τη σφραγίδα που θα χρησιμοποιούν οι απασχολούμενοι στα Κ.Ε.Π., κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της  βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 17 του νόμου 3448/2006 (Φ.Ε.Κ.57/Α΄/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», επεκτείνεται η αρμοδιότητα για τις ανωτέρω διαδικασίες και στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η χρησιμοποίηση σφραγίδας, με το ονοματεπώνυμο των συμβασιούχων, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, αλλά αποτελεί μέτρο «διοικητικής πρακτικής», με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Προκειμένου, όμως, να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζονται οι διατάξεις κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, καλούνται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, να προβούν στην προμήθεια των σχετικών σφραγίδων, στις οποίες θα αναγράφονται τα βασικά στοιχεία, δηλαδή το οικείο Κ.Ε.Π., το ονοματεπώνυμο του συμβασιούχου και η σχέση με την οποία υπηρετεί το Κ.Ε.Π.
Ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγματα: Κ.Ε.Π. Δήμου Κομοτηνής, Κων/νος Παπαδόπουλος, απασχολούμενος με σύμβαση μίσθωσης έργου ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου / ορισμένου χρόνου. 

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο