Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2009 ]

ΠΟΛ.1135/23.4.2002 «Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών.»

(«Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών.»)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)


ΠΟΛ.1135
Αθήνα 23 Απριλίου 2002
Αρ. Πρωτ. : 1037248/907/ΔΜ

ΕΤΟΣ: 2002

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
«Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών.»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Με αφορμή ερωτήματα που ανακύπτουν στις Δ.Ο.Υ. σχετικά με τους χαρακτήρες γραφής (Ελληνικοί ή Λατινικοί) και εισαγωγής στο σύστημα, των στοιχείων ταυτότητας ομογενών και αλλοδαπών και προκειμένου να τηρηθεί ενιαία διαδικασία, κρίνουμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Α. «Ομογενής ή ‘Ελληνας το γένος είναι το πρόσωπο του οποίου οι άμεσοι ή απώτεροι γεννήτορες υπήρξαν ‘Ελληνες πολίτες και γενικότερα το πρόσωπο το οποίο με την καταγωγή του από ‘Ελληνες συνδέεται γενεαλογικώς με τους δεσμούς του αίματος με την Ελληνική πολιτεία. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα».
Συνήθως τα πρόσωπα αυτά διαμένουν στο εξωτερικό. Μπορεί όμως να έχουν έλθει στην Ελλάδα για να εργασθούν για μικρό ή μεγάλο διάστημα, διατηρώντας πάντα την αλλοδαπή υπηκοότητα.

Η ιδιότητα του ομογενούς αποδεικνύεται με κάθε μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α’ Τα στοιχεία του διαβατηρίου.

Β’ Το πιστοποιητικό Ελληνική Προξενικής Αρχής.

Γ’ Η βεβαίωση ελληνικής κοινότητας του εξωτερικού, θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή.

Δ’ Το πιστοποιητικό υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή οποιασδήποτε άλλης ελληνικής αρχής.

Ε’ Το Ε.Δ.Τ.Ο ( Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς )

Για τους ομογενείς λοιπόν που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. για χορήγηση ΑΦΜ, προσκομίζοντας είτε το σχετικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, είτε το Ελληνικό τους διαβατήριο, είτε την αστυνομική τους ταυτότητα, είτε άλλη βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, η καταχώρηση στο σύστημα ΤΑΧΙS των στοιχείων τους θα γίνεται με Ελληνικούς χαρακτήρες.

Β’ «Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια». Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η μία είναι Ελληνική, θεωρούνται ημεδαποί και έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
‘Οσοι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αλλοδαποί, προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. για χορήγηση ΑΦΜ, προσκομίζοντας και τα έγγραφα που νομιμοποιούν την παραμονή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1165/01 και 1090/02, η καταχώρηση των στοιχείων τους στο σύστημα ΤΑΧΙS θα γίνεται με Λατινικούς χαρακτήρες.
Περιπτώσεις αλλοδαπών που στα διαβατήριά τους δεν γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ ονόματος και επωνύμου, θα ζητείται βεβαίωση της Προξενικής αρχής της χώρας τους, η οποία θα πιστοποιεί τον ακριβή καθορισμό ονόματος και επωνύμου.

Γ’ Συμπληρωτικά σας ενημερώνουμε πως προκειμένου να διευκολύνουμε την κατηγορία αλλοδαπών ανηλίκων που κατέχουν άδειες παραμονής του Ν.2910/2001 και προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. αιτούμενοι χορήγηση ΑΦΜ για λόγους εγγραφής στα ασφαλιστικά ταμεία, στο συνυποβαλλόμενο έντυπο Μ7 (Δήλωση σχέσεων) θα αναγράφονται, κατά δήλωση τα στοιχεία του προσώπου που δηλώνει κηδεμόνας ή επίτροπος αυτού (έχει δηλαδή τη φροντίδα του ανηλίκου στο εσωτερικό της χώρας).
Επισημαίνουμε ότι αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται κατ’εξαίρεση και μόνο για τις περιπτώσεις των αλλοδαπών ανηλίκων που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.2910/2001.
Στις λοιπές περιπτώσεις ημεδαπών και αλλοδαπών ανηλίκων για τη χορήγηση ΑΦΜ εφαρμόζονται οι διατάξεις που σας έχουν κοινοποιηθεί με προηγούμενες εγκυκλίους διαταγές.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο