Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2009 ]

ΠΟΛ.1169/30.5.2002 Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Είσπραξη δημοσίων Εσόδων


ΠΟΛ.1169
Αθήνα, 30 Μαΐου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1046552/947/A0012

ΕΤΟΣ: 2002

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ TAXIS
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
3. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση που από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του οικον. έτους 2002 προκύπτει επιστροφή φόρου πάνω από 1500 Ευρώ τότε οι δικαιούχοι θα
εισπράττουν το ποσό μόνο εφόσον είναι φορολογικά ενήμεροι. Η διαδικασία, ο τρόπος και η μέθοδος του ελέγχου των ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων θα καθορισθούν με αποφάσεις
του Υπ. Οικονομικών.

2. Επίσης, εάν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2, Ε3, Ε9 που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τότε αφού
τα εκτυπώσει και με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 βεβαιώσει ότι αυτά είναι ακριβή αντίγραφα εκείνων που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί
σε κάθε περίπτωση.

3. Η χορήγηση των διάφορων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που γίνεται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και των
συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2, Ε3, Ε9, μέχρι να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγησή τους, π.χ. στοιχεία ιδιοκατοικούμενου
ακινήτου, κ.τ.λ., θα γίνεται με βάση υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, οι οποίες θα ελεγχθούν όταν γίνει δυνατή η εμφάνιση που προαναφέρθηκε (σχετική και η
1066848/1161/Α0012/ΠΟΛ 1180/11.7.2001 διαταγή μας).

Ο Υφυπουργός

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο