Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2009 ]

Αριθμ. Πρωτ.:1045120/948/A0012/13.5.2003 Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για τα οποία έχουν απωλεσθεί οι μοναδικές βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος.

(Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για τα οποία έχουν απωλεσθεί οι μοναδικές βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα, 13 Μαΐου 2003
Αριθμ. Πρωτ.:1045120/948/A0012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1045120-948
ΕΤΟΣ: 2003

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για τα οποία έχουν απωλεσθεί οι μοναδικές βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην τράπεζα της Ελλάδας, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.

2. Με την 1005428/26/0012/ΠΟΛ.1020/16.1.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίσθηκε ως αποδεικτικό της εισαγωγής συναλλάγματος, το πρωτότυπο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος της αρμόδιας τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ, μέσω των οποίων έχει εισαχθεί από το δικαιούχο το ελεύθερο συνάλλαγμα στην Ελλάδα.

3. Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος έπαψε να αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης εισαγωγής συναλλάγματος, για εισαγωγές που πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και μετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγματος ορίσθηκε το πρωτότυπό του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται), με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του ποσού που εισάγεται, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

4. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι το 2001 εισάγατε ευρώ από το εξωτερικό τα οποία δραχμοποιήσατε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη του τεκμηρίου αγοράς ενός διαμερίσματος. Ως δικαιολογητικό της δραχμοποίησης δεν προσκομίσατε τη μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ.1020/1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προαναφέρθηκε) διότι την απωλέσατε. Σε αντικατάσταση αυτής, προσκομίσατε μία βεβαίωση της τράπεζας (μέσω της οποίας u941 έγινε η εισαγωγή), στην οποία αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα της εισαγωγής στοιχεία (ύψος ποσού, νόμισμα, δικαιούχος). Επιπλέον, στην ίδια βεβαίωσή της, η τράπεζα πιστοποιεί ότι εξέδωσε στο όνομά σας βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος κατά τη δραχμοποίηση των ευρώ που εισάγατε.

5. Ύστερα από τα παραπάνω και προς αποφυγή αδικίας που μπορεί να προκληθεί επειδή για την απόδειξη της εισαγωγής των χρηματικών σας κεφαλαίων από το εξωτερικό δε διαθέτετε το οριζόμενο από την ΠΟΛ.1020/1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δικαιολογητικό, γίνεται δεκτό από τη Διοίκηση να εξετασθεί το θέμα σας ως πραγματικό από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και εφόσον από τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε κριθεί ότι πράγματι εισάγατε χρηματικά κεφάλαια από την αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά αυτά να γίνουν δεκτά για την κάλυψη του τεκμηρίου αγοράς του διαμερίσματος.

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας

Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο