Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2003 ]

ΠΟΛ.1135/12.12.2003 «Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης».

(«Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2003
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1135

ΕΤΟΣ: 2003

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α’
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

«Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης».


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αριθμ.Πρωτ.:1104033/2206/Α0012

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α).

2. Την από 18.7.2003 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

3. Την 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.03 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

4. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985Β’) με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Ό,τι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ως έναρξη ισχύος των ελάχιστων αμοιβών για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων για τη σύμπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/ 24.9.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται η 1.1.2004.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο