Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2009 ]

Αριθμ. Πρωτ.:1021564/546/Α0012/21.6.2004 Eπιστροφή φόρου εισοδήματος.

(Eπιστροφή φόρου εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 21 Iουνίου 2004
Αριθμ. Πρωτ.:1021564/546/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
I. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛOΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A’

ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 (E-mail)
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο :210-3375316
FAX :210-3375001


ΘΕΜΑ: Eπιστροφή φόρου εισοδήματος.

Με αφορμή ερώτημα σχετικό με την αντιμετώπιση ποσού επιστροφής φόρου του συζύγου στην περίπτωση που στη Δ.Ο.Υ. υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες σε βάρος του, που ωστόσο προέρχονται από εισοδήματα της συζύγου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 για τους εγγάμους υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του ίδιου νόμου για τους εγγάμους η οφειλή για φόρο, τέλη, και εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται στο όνομα του συζύγου, η ευθύνη όμως για την καταβολή της οφειλής, που αναλογεί στα εισοδήματα κάθε ενός συζύγου, βαρύνει καθένα σύζυγο χωριστά. Επίσης, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5, για την καταβολή της οφειλής η οποία αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα που προστίθεται και φορολογείται στο όνομα του ενός συζύγου, ευθύνεται εις ολόκληρον και ο άλλος σύζυγος.

Αν με αίτηση του ενός συζύγου ζητηθεί ο διαχωρισμός της οφειλής που προκύπτει από την κοινή δήλωση των συζύγων, ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να του ανακοινώσει με σχετικό έγγραφό του το ποσό αυτής της οφειλής. Το έγγραφο αυτό αποτελεί νόμιμο τίτλο, η ισχύς του οποίου ανάγεται στο χρόνο που έγινε η βεβαίωση του ολικού ποσού αυτής της οφειλής.

3. Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία ακύρωσης πίστωσης κατόπιν συμψηφισμού στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και αναβίωσης της οφειλής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 119 Π.Δ.16/89.


Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Δ/ντής

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο