Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2004 ]

Αριθμ.πρωτ.:1025445/657/Α0012/17.3.2004 Δε δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

(Δε δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Είσπραξη δημοσίων Εσόδων


Αριθμ.πρωτ.:1025445/657/Α0012
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2004


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1025445-657
ΕΤΟΣ: 2004

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

2.Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄


ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δε δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α),καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1004908/381 από 21-1-2004, (παράγραφος 1 του άρθρου 2), το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές
των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται
στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λ.π.

2. Περαιτέρω με τα Φ5/25999/Β3/15-3-2004 και Φ5/26319/15-3-2004 έγγραφα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μας γνώρισε ότι στην ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρονται οι Στρατιωτικές Σχολές (στις οποίες υπάγεται και η
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) καθώς και οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας).

Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν σ’ αυτές τις Σχολές δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί φοιτητικό επίδομα στους ανωτέρω, αυτό πρέπει να αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν, χωρίς όμως εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 10 Ν.3220/1994 (ΦΕΚ 15Α΄), δεδομένου ότι πρόκειται για λάθος της υπηρεσίας και όχι του εισπράξαντος.


Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΡ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο