Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2004 ]

Αριθμ. Πρωτ.: 1028822/813/Α0012/31.3.2004 Βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτων.

(Βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αριθμ. Πρωτ.: 1028822/813/Α0012
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2004

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1028822-813
ΕΤΟΣ: 2004

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ A’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτων.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Απαντώντας στο από 19.3.2004 ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι σε περίπτωση εισαγωγής αυτοκινήτων από το εξωτερικό από αυτόνομους εισαγωγείς - είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε πρόκειται για ελεύθερους έμπορους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι (dealer) - η εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων (σε όσες περιπτώσεις απαιτείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1021/2.3.2004 εγκύκλιό μας) θα βεβαιώνεται από τους αυτόνομους εισαγωγείς.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η εισαγωγή των αυτοκινήτων πραγματοποιείται από ιδιώτες, η εργοστασιακή αξία θα βεβαιώνεται από τους ίδιους τους ιδιώτες (ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων αυτών στη χώρα μας) με υπεύθυνη
δήλωση που θα αναφέρεται στην αξία του αυτοκινήτου όπως αυτή προσδιορίστηκε από το τελωνείο. Στην περίπτωση που η εισαγωγή πραγματοποιείται από ελεύθερους έμπορους, η εργοστασιακή αξία θα πιστοποιείται από τις βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας οι οποίες θα χορηγούνται από τους ελεύθερους εμπόρους που πραγματοποίησαν την εισαγωγή.

Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα δεδομένου ότι στις περιπτώσεις των αυτοκινήτων που εισάγονται από αυτόνομους εισαγωγείς, οι εισαγωγείς αυτοί γνωρίζουν και μπορούν να βεβαιώσουν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις (με τη διασάφηση του εκτελωνισμού) την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων.


Ο Γεν. Διευθυντής

Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο