Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2004 ]

Αρ. Πρ.:1088018/1896/Α0012/19.1.2004 Φορολογική μεταχείριση προσωρινά εκτελεστής αμοιβής δικηγόρου, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση.

(Φορολογική μεταχείριση προσωρινά εκτελεστής αμοιβής δικηγόρου, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Κ.Β.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1088018-1896
ΕΤΟΣ: 2004

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α’

2.Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’


ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Φορολογική μεταχείριση προσωρινά εκτελεστής αμοιβής δικηγόρου, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2004
Αρ. Πρ.:1088018/1896/Α0012

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος
κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε αυτό.

2. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι, εισπράξατε αμοιβές οι οποίες σας επιδικάστηκαν με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, ύστερα από αγωγή που καταθέσατε σε βάρος του πελάτη σας. Παράλληλα, κατατέθηκε από τον πελάτη σας ανακοπή ερημοδικίας
(άρθρα 501-510 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε τις επιδικασθείσες αμοιβές.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον εισπράξατε τις αμοιβές βάσει της δικαστικής απόφασης, η οποία είναι εκτελεστή έστω προσωρινά, χρόνος φορολόγησής τους είναι ο χρόνος είσπραξής τους ανεξάρτητα από την ανακοπή ερημοδικίας που υπέβαλε ο πελάτης σας, η οποία εκ του νόμου δεν έχει ανασταλτικό
περιεχόμενο και την τελική έκβαση της υπόθεσης.

4. Τέλος, σε περίπτωση που υποχρεωθείτε να επιστρέψετε τις αμοιβές που σας επιδικάσθηκαν, οι αμοιβές αυτές θα αποτελέσουν μειωτικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων σας στη χρήση στην οποία τις επιστρέφετε.

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και συγκεκριμένα για το είδος του εκδοτέου φορολογικού στοιχείου, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, σας γνωρίζουμε ότι στη μεν πρώτη, όπως περιγράφεται στην παραγρ.3 του παρόντος, έχετε υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο
13 παρ.2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92), ενώ στη δεύτερη περίπτωση (παρ.4 του παρόντος) πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό u964 τιμολόγιο εφόσον ο πελάτης είναι επιτηδευματίας κατά το χρόνο επιστροφής της αμοιβής σ’ αυτόν με βάση τη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του ως άνω Κώδικα.

2. Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης και επειδή από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ δεν προβλέπεται φορολογικό στοιχείο επιστροφή αμοιβής παρεχόμενων υπηρεσιών (σε ιδιώτη), για την επιστροφή της συγκεκριμένης αμοιβής σας, με βάση τη δικαστική απόφαση, μπορεί να εκδοθεί απόδειξη δαπάνης κατά το χρόνο της επιστροφής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο