Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2005 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1021412/240/ 0006Δ /28.12.2005 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

(Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1021412/240/ 0006Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
 
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
FAX : 210- 32.30.829
E-mail : [email protected] otenet.gr     ΠΡΟΣ :      
 
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

1.- Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθορίζονται οι ώρες εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

2.- Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οι ώρες εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών, καθώς και των δικαστικών επιμελητών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και στις Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας, κάθε εργάσιμη ημέρα, διευρύνονται κατά μια ώρα επιπλέον από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες και ειδικότερα:

α) από 11.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ., όταν πρόκειται για τις ώρες εισόδου αυτών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και

β) από 08.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. και από 07.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ., όταν πρόκειται για τις ώρες εισόδου αυτών στις Δ.Ο.Υ., εφόσον ισχύει το χειμερινό ή το θερινό ωράριο εργασίας, αντίστοιχα.

3.- Επειδή οι ταμειακές και λοιπές συναλλαγές των Δ.Ο.Υ. με το συναλλασσόμενο κοινό ολοκληρώνονται στις 13.00 μ.μ., όταν ισχύει το θερινό ωράριο εργασίας και στις 13.30 μ.μ., όταν ισχύει το χειμερινό ωράριο εργασίας, για λόγους ασφαλείας, η είσοδος των μελών των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων στις Δ.Ο.Υ., θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη:

α) του δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το οποίο θα είναι σε ισχύ (παρ. 6 άρθρου 4 Π.Δ. 340/1998, ΦΕΚ 228/Α΄), όταν πρόκειται για λογιστές φοροτεχνικούς και

β) του δελτίου ταυτότητας δικαστικού επιμελητή, του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών, στον οποίο ανήκουν, το οποίο θα είναι σε ισχύ (παρ.1 άρθρου 30 Ν.2318/1995, ΦΕΚ 126/Α΄), όταν πρόκειται για δικαστικούς επιμελητές.
Κατά τον ίδιο τρόπο, θα επιτρέπεται η είσοδος των λογιστών φοροτεχνικών, καθώς και των δικαστικών επιμελητών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. 
 
4.- Ενόψει των ανωτέρω, με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου, καθώς και των Προϊστάμενων των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας, πρέπει:

α) Να αναρτηθεί αντίγραφο της παραπάνω Υπουργικής απόφασης στον Πίνακα ανακοινώσεων, της κάθε Υπηρεσίας.

β) Να τοποθετηθεί πινακίδα στο εξωτερικό της κεντρικής εισόδου του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών και σε εμφανές σημείο αυτών για το συναλλασσόμενο κοινό, στην οποία θα αναγράφονται:

i) οι, κατά τ’ ανωτέρω ώρες εισόδου (ανάλογα, αν πρόκειται για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ή τις Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα), των λογιστών φοροτεχνικών, των δικαστικών επιμελητών, καθώς και των δικηγόρων, οι οποίοι επίσης μπορούν να εισέρχονται σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες επί μία ώρα επιπλέον αυτής, που ισχύει για το κοινό και

ii) τα στοιχεία της ως άνω απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που καθορίζει το νέο διευρυμένο ωράριο εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών (αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005, ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) και του σχετικού Νομοθετικού Διατάγματος (παρ. 2 άρθρου 45 Ν.Δ. 3026/54, ΦΕΚ 235/8.10.54 «Κώδικα Δικηγόρων»), που καθορίζει το αντίστοιχο ωράριο και για τους δικηγόρους.

γ) Να λάβουν γνώση του περιεχομένου της απόφασης αυτής, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, καθώς και των Δ.Ο.Υ.


Συνημμένα: Η αναφερόμενη στο κείμενο απόφαση

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο