Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2005 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1100165 /1274/0006Δ/21.10.2005 Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

(Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1100165 /1274/0006Δ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKOΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ του Πίνακα Διανομής
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
Fax : 210- 32.30.829
E-mail : [email protected] ky. ypoik. gr

 
ΘΕΜΑ: Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

1.- Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_14941_15832/29.9.2005 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που αφορά στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με αυτό:

α) Όλες οι Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το πρωτότυπό τους ή το ακριβές αντίγραφο της Υπηρεσίας που το εξέδωσε.

β) Τα επικυρωμένα από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα εγγράφων των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα (παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του ν.3345/2005), εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως στην περίπτωση που απαιτείται αποκλειστικά η υποβολή πρωτοτύπου .

γ) Απλά αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, εφόσον συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 υπεύθυνη δήλωση, γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα (παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του ν.3345/2005), εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

2.- Επίσης, σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.:

α) δεν συνιστά ανανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρχικής ισχύος κ.ά., αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, όπως αυτό ισχύει, κατά τον χρόνο έκδοσής του (σχετικό είναι το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, σελ. 6 αυτού, που σας κοινοποιήσαμε με το αριθ. 1083343/1076/0006Δ/2.9.2005 έγγραφό μας). 
 
Κατά συνέπεια, όταν το πρωτότυπο έχει χρονικό περιορισμό και δεν γίνεται δεκτό από μετά από το συγκεκριμένο χρονικό όριο ισχύος του, η επικύρωση αντιγράφου του δεν μεταβάλλει το χρονικό όριο ισχύος του πρωτοτύπου και

β) αποβλέπει στην κατά το δυνατόν ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και δεν καταργεί το δικαίωμά τους να προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο