Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2005 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1107063 /1340/0006Δ/11.11.2005 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από δικηγόρους

(Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από δικηγόρους)

Κατηγορία: Λοιπά


Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1107063 /1340/0006Δ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKOΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
 
Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ του Πίνακα Διανομής
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
Fax : 210- 32.30.829
E-mail : [email protected] ky. ypoik. gr
 
ΘΕΜΑ: Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από δικηγόρους

1.- Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση σας και εφαρμογή, το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_17132/19.10.2005 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, όπως προκύπτει από τον «Κώδικα περί Δικηγόρων» (άρθρο 52) και τη σχετική νομολογία, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων, που υπάρχουν σ’ αυτόν, έστω και προσωρινώς (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας).

3.- Τέλος, σημειώνουμε, ότι σχετικό για το θέμα αυτό είναι και το αριθ. 1096185/1224/0006Δ/11.10.2005 έγγραφό μας.

Συνημμένα: Το προαναφερθέν έγγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ 3/Α΄

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο