Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-1995 ]

ΠΟΛ.1103/5.4.1995 Δήλωση εισοδήματος από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης

(Δήλωση εισοδήματος από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1043002/779/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΕΠΥΟ - Δ/ΝΣΗ 30η

ΠΟΛ 1103

ΘΕΜΑ: Δήλωση εισοδήματος από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

Με αφορμή την 1036112/609/Α0012/ από 21.3.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και περιέχουν μεταξύ των άλλων και τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής
γης, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Οσοι από τους φορολογούμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση οικον. έτους 1995, χωρίς να συμπεριλάβουν σ' αυτή το τυχόν εισόδημά τους από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ή δήλωσαν εισόδημα μικρότερο από αυτό που προβλέπεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, γίνεται δεκτό, να υποβάλουν οι πιο πάνω υπόχρεοι συμπληρωματική δήλωση μέχρι 15.4.1995, δηλώνοντας το εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς συνέπειες εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσής τους.

2. Το εισόδημα που δηλώνεται από την εκμίσθωση γεωργικής γης ή από τη δωρεάν παραχώρηση αυτής, θα γραφτεί, τόσο από τα φυσικά όσο και από τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.), στο έντυπο Ε2 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και θα μεταφερθεί στους κωδικούς αριθμούς 101-102 ή 141-142
αντίστοιχα του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή στον κωδικό αριθμό 405 του εντύπου Ε5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.) μετά της κατά 20% ή 40% μείωση εάν πρόκειται για ημιορεινό ή ορεινό, αντίστοιχα, σε σχέση με το ποσό της πεδινής περιοχής. Για τον έλεγχο
των ανωτέρω μειώσεων πρέπει στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 να γραφτεί αναλυτικά εάν το δηλούμενο εισόδημα προέρχεται από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, η οποία έχει χαρακτηρισθεί πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη ή από θερμοκήπιο.

3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 στην περίπτωση που αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης είναι υποχρεωμένοι στον κωδικό αριθμό 405 του εντύπου Ε5 να γράψουν το εισόδημα που προβλέπεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μειωμένο κατά τα ανωτέρω εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται στους πίνακες της παραπάνω απόφασης.

4. Στην περίπτωση που στους κωδικούς 101-102, 141-142 του εντύπου Ε1, έχει γραφτεί ποσό εισοδήματος από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γαιών μικρότερο από αυτό που προβλέπεται με την απόφαση Υπουργού Οικονομικών, το ποσό που αναφέρεται σ' αυτή την απόφαση θα γράφεται από τη ΔΟΥ στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς αριθμούς 909-910 του πίνακα 15 για το εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση γεωργικής γης και στους κωδικούς αριθμούς 701-702 για το εισόδημα που προέρχεται από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

Οι κωδικοί 701-702 δεν είναι τυπωμένοι στο έντυπο Ε1 και πρέπει να γράφονται με
κόκκινο στυλό κάτω από τους κωδικούς 909-910, όταν συντρέχει περίπτωση, από τον
υπάλληλο της ΔΟΥ που ελέγχει τη δήλωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο