Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2005 ]

ΠΟΛ.1033/28.2.2005 Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

(Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α.


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1020431/1007/240/Α0014
ΠΟΛ: 1033

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248Α) όπως ισχύουν:


α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως

4. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών:

α) 1003644/194/27/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003,

β) 1044747/2296/838/ΠΟΛ.1161/21.5.2002,

γ)1044748/2297/839/ΠΟΛ. 1162/21.5.2002,

δ) 1064796/4576/2064/ΠΟΛ.1091/10.7.2003,

ε) 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993,

5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17-3-2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».

6. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την καταβολή του Φ.Π.Α. λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας των Τραπεζών.

7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται μέχρι και την 1 Μαρτίου 2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α που λήγει την 26η Φεβρουαρίου 2005. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι υποκείμενοι οι οποίοι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2005, έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική τους δήλωση, μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 1 Μαρτίου 2005.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο