Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2006 ]

1048381/513/0006Δ /22.5.2006 «Καθιέρωση προτυπωμένου σήματος στα έγγραφα και στους φακέλους αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»

(«Καθιέρωση προτυπωμένου σήματος στα έγγραφα και στους φακέλους αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»)

Κατηγορία: Λοιπά


Αθήνα, 22 Μαΐου 2006
Αριθ. Πρωτ.: 1048381/513/0006Δ

Δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 723/Β΄/15.6.2006 και 895/Β΄/12.7.2006
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
FAX : 210- 32.30.829
E- mail : [email protected] ky.ypoik.gr
 
ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση προτυπωμένου σήματος στα έγγραφα και στους φακέλους αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του Ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108/Α΄) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων».

2.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί. 
 
5.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.- Ορίζεται ότι, στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων και φακέλων αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τίθεται προτυπωμένο σήμα, μεταξύ των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», όπως στο συνημμένο παράρτημα.

2.- Το προτυπωμένο σήμα αποτελείται από ένα πλαίσιο, με διαβάθμιση, χρώματος μπλε και μια καμπύλη γραμμή, χρώματος πορτοκαλί, με φορά προς τα επάνω και δεξιά.

3.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Συνημμένα: Παράρτημα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο