Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2007 ]

1044446/435/0006Δ /7.5.2007 «Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

(«Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα, 7 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1044446/435/0006Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
 
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected] ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: «Περί της χορήγησης ή μη επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

1.-Σε συνέχεια του αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 εγγράφου μας, στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 044/14/ΑΣ 1026/30.4.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών και του προσαρτημένου σε αυτό αριθ. 94490/29.9.2005 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των άλλων:

α) Για τα ιδιωτικά έγγραφα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ποινικού περιεχομένου, που θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.1548/1985 (ΦΕΚ 95/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης νομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου», δηλαδή, γίνονται δεκτά στην Ελλάδα, «σαν να είχαν θεωρηθεί από τις δικές της αρμόδιες αρχές».

β) Για τα δημόσια έγγραφα, που συντάσσονται από αρμόδια αρχή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο, εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (Ν.1497/84-ΦΕΚ 188/Α΄), στην περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 12 Ν.1548/1985, είναι αυστηρότερη σε σχέση με τα όσα ορίζονται στην παραπάνω πολυμερή σύμβαση (σχετικό το άρθρο 8 Ν.1497/84-ΦΕΚ 188/Α΄).

2.- Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο του Ν.1548/1985 (ΦΕΚ 95/Α΄). 
 
3.- Τέλος, παρακαλούμε, εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων σας, αντιμετωπίσετε περιπτώσεις, που κατά την άποψή σας χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης ως προς τα ανωτέρω, να μας τις γνωρίσετε.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο