Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2003 ]

ΠΟΛ.1078/20.5.2003 ΠΟΛ. 1078 /20.05.03 1047167 Περιγραφή του είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των ειδών αργυροχρυσοχοϊας

(ΠΟΛ. 1078 /20.05.03 1047167 Περιγραφή του είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των ειδών αργυροχρυσοχοϊας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1047167/504/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ – ΒΆ

ΠΟΛ 1078

ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των ειδών αργυροχρυσοχοϊας.

1047167/504/0015/

Επειτα από σχετικά υπομνήματα και ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με τις δυσχέρειες στην περιγραφή του είδους κατά την έκδοση των στοιχείων και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν κοσμήματα (χρυσά, αργυρά κ.λπ.) και λοιπά είδη αργυροχρυσοχοΐας, επεκτείνουμε την ευχέρεια καθορισμού της έννοιας του είδους που είχε δοθεί με προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους μας και για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα (τήρηση βιβλίου απογραφών από τις επιχειρήσεις της Β' κατηγορίας, έκδοση Δ.Α. προς δειγματισμό) και παρέχουμε την δυνατότητα περιγραφής των κοσμημάτων χωρίς πολύτιμους λίθους και των αργυρών αντικειμένων κατά την εφαρμογή όλων των διατάξεων του Κώδικα (έκδοση στοιχείων, τήρηση βιβλίων) με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σκοπός της ευχέρειας αυτής είναι η διευκόλυνση των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν μεγάλο αριθμό ομοειδών ειδών των οποίων η τιμή αγοράς και πώλησης επηρεάζεται από το βάρος τους αλλά και η απλοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και η αποφυγή αμφισβητήσεων για την έννοια του είδους των ανωτέρω αγαθών.

Ειδικότερα:

Α) Για τα κοσμήματα χωρίς πολύτιμους λίθους να λαμβάνονται υπόψη:

α) η κατηγορία (είδος) του κοσμήματος (δακτυλίδι, βραχιόλι, καδένα κ.λπ.) και

β) η καθαρότητα του περιεχόμενου σ' αυτά πολυτίμου μετάλλου.

Η ποσότητα ανά κατηγορία να εκφράζεται σε τεμάχια και σε συνολικό βάρος.

Το σχέδιο του κοσμήματος καθώς και οι τυχόν προστιθέμενες συνθετικές ή ορυκτές μη πολύτιμες πέτρες μπορεί να μη λαβαίνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους και να γίνεται απλή μνεία, εφόσον δεν επηρεάζουν την τιμή αγοράς ή πώλησης του κοσμήματος.

Παραδείγματα:

Δακτ. χρυσά Κ. 14 τεμ.
20
Συν.
βάρος
80 gr.

Δακτ. χρυσά Κ. 14 με συνθετ. πέτρες τεμ.
15
Συν.
βάρος
90 gr.

Βραχ. χρυσά Κ. 18 τεμ.
10
Συν.
βάρος
200 gr.

Βραχ. χρυσά Κ. 18 με συνθετ. πέτρες τεμ.
5
Συν.
βάρος
85 gr.

Δακτ. αργυρά Β. 925 τεμ.
12
Συν.
βάρος
110 gr.

Βραχ. αργυρά Β. 925 τεμ.
17
Συν.
βάρος
300 gr.


Σημειώνεται ότι για τα κοσμήματα με πολύτιμους λίθους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα και τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση με τις υπ' αριθ. 1013480/84/και 1131877/987/εγκυκλίους, για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται σ' αυτές.

Β) Για τα αργυρά αντικείμενα να λαμβάνονται υπόψη:

α) η κατηγορία του είδους όπως μπωλ, κηροπήγιο κ.λπ.,

β) ο βαθμός καθαρότητας του περιεχόμενου αργύρου και

γ) το είδος της κατεργασίας (χειροποίητο ή μηχανής).

Η ποσότητα ανά κατηγορία να εκφράζεται σε τεμάχια και συνολικό βάρος.

Το σχέδιο μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του είδους εφόσον δεν διαφοροποιεί την τιμή αγοράς ή πώλησης.

Παράδειγμα

Μπωλ αργυρά Β. 925, τεμάχια 4, συν. βάρος 80 gr.

Κηροπήγια αργυρά Β. 925, τεμάχια 10, συν βάρος 150 gr


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο