Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-1995 ]

ΠΟΛ.1109/7.4.1995 Διόρθωση και συμπλήρωση Πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος

(Διόρθωση και συμπλήρωση Πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1044821/803/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Γ΄

ΠΟΛ 1109

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.
3. Το από 3.4.1995 πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 που συστήθηκε με την 1140024/1267/0006Α/12.12.1994 απόφασή μας.
4. Την 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ. 1079/21.3.1995 προηγούμενη απόφασή μας και την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής.
5. Οτι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994, με τα νέα είδη γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται κατωτέρω:

α. Μετά τους αύξοντες αριθμούς 63, 109 και 126 της 1036112/609/Α0012/ απόφασής μας και σε όλους τους πίνακες των νομών προστίθενται πέντε (5) νέες ενδείξεις προϊόντων με αριθμούς 63α "κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας", 109,1 "γλαστρικά θερμοκηπίου φυλλώδη - ανθώδη εσωτερικού χώρου, (μικτής καλλιέργειας)", 109,2 "φυτά κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου", 126,1 "κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής" 126,2 "κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, φασόν".

β. Στον πίνακα του Ν.Δυτικής Αττικής προστίθενται οι παρακάτω ενδείξεις:

γ. Στον πίνακα του Ν.Φθιώτιδας προστίθεται η παρακάτω ένδειξη:


Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ των προϊόντων των παραπάνω ενδείξεων, ισχύει και για τους υπόλοιπους νομούς της χώρας.

δ. Στο τέλος του τμήματος των πινάκων των νομών Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Καβάλας, Λέσβου, Σάμου, Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πρέβεζας, Εβρου, Κορινθίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λάρισας, Χίου, Ροδόπης, Μαγνησίας, Σερρών και Δυτικής Αττικής, που αναφέρεται σε τιμές προϊόντων που ισχύουν για όλη τη χώρα και μετά τον αύξοντα αριθμό 4 προστίθενται δύο (2) νέοι αύξοντες αριθμοί 5 και 6, με τις ακόλουθες ενδείξεις:

5. Αλιεύματα από αλιευτικά σκάφη μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας 250.000 δρχ. ανά κόρο
6. Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας 300.000 δρχ. ανά κόρο
Οι τιμές αυτές ισχύουν και για τους υπόλοιπους νομούς της χώρας.
2. Για τις εκμεταλλεύσεις που δεν υπάρχουν στην κατάταξη της αρίθμησης των πινάκων λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς αυτών εκμεταλλεύσεις.
3. Οι κ.κ. Νομάρχες παρακαλούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994, να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους ΟΤΑ, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο