Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.92/1980 Εξέταση των αιτήσεων για υπαγωγή στις ακταίες περιπτώσεις και αποστολή των σχετικών υποθέσεων στην Επιτροπή ακραίων περιπτώσεων.

(Εξέταση των αιτήσεων για υπαγωγή στις ακταίες περιπτώσεις και αποστολή των σχετικών υποθέσεων στην Επιτροπή ακραίων περιπτώσεων.)

 ΠΟΛ. 92 , 6188/ 1981. Εξέταση των αιτήσεων για υπαγωγή στις ακταίες περιπτώσεις και αποστολή των σχετικών υποθέσεων στην Επιτροπή ακραίων περιπτώσεων.

 

1. Όπως είναι γνωστό, με τα άρθρα 11 ως 14 του Ν. 820/ 1978 <<περί λήψεως μέτρων δια την  περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων>> καθιερώθηκε νέος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος και υπολογισμού του φόρου βάσει τεκμηρίου από την κτήση περιουσιακών στοιχείων και από τη δαπάνη διαβιώσεως.

2. Επειδή ο ανωτέρω νόμος δημοσιεύθηκε την 17η Οκτωβρίου 1978 και είχε αναδρομική ισχύ, επόμενο ήταν πολλοί φορολογούμενοι να υπαχθούν απροειδοποίητα στο τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης χωρίς πράγματι να είχαν αποκτήσει εισοδήματα.

3. Ακριβώς για τον λόγο αυτό στην εγκύκλιο 7/1979 ( σελίδα 50) τονίστηκε ότι <<άν από την εφαρμογή των τεκμηρίων προκύπτουν ακραίες περιπτώσεις κατά τις οποίες μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο πείθεσθε ότι ο φορολογούμενος δεν απέκτησε άλλα εισοδήματα, από οποιαδήποτε πηγή, πέρα από αυτά που δηλώνονται ή προσδιορίζονται  από τον έλεγχο, το ποσό των οποίων είναι πολύ μικρότερο από το ποσό του εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων και η διαφορά δεν καλύπτεται με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υποβάλλετε στο Υπουργείο Οικονομικών - Δ/ νση Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορά μέσω της Επιθεωρήσεως Οικον. Εφοριών, η οποία θα διατυπώνει αιτιολογημένα τις απόψεις της στις αναφερόμενες περιπτώσεις>>.

4. Προς τούτο συγκροτήθηκε με την υπ` αριθ. Π. 5035/ 1235/ 1979 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ειδική Επιτροπή για να εξετάσει τις περιπτώσεις εφαρμογής των τεκμηρίων, που θα χαρακτηρισθούν, μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο, ως ακραίες.

5. Η Επιτροπή μέχρι τώρα εξήτασε όλες τις υποθέσεις που κρίθηκαν μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο ακραίες και προέβηκε στην επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθέντων από τις περιφερειακές υπηρεσίες στο Υπουργείο σχετικών αναφορών και εισηγήσεων ορισμένων υποθέσεων για ακραίες περιπτώσεις.

6. Μετά την αντιμετώπιση όλων των υποθέσεων που θεωρήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή των τεκμηρίων ακραίες και την κατάργηση με τον Ν. 1078/ 1980 του τεκμηρίου αγοράς ή ανεγέρσεως ακινήτου και της δαπάνης του ενοικίου  δεν συντρέχει πλέον κανένας λόγος υπάρξεως της Επιτροπής αυτής, γιατί μετά την επί τριαιτίαν εφαρμογή του Ν. 820/ 1978 δεν δικαιολογείται να υπάρχουν ακραίες υποθέσεις, δεδομένου ότι οι φορολογούμενοι   οφείλουν να γνωρίζουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και το σπουδαιότερο γιατί τι τεκμήριο λειτουργεί μόνο με τις δαπάνες διαβιώσεως πράγμα που πρέπει να δικαιολογηθεί από τους φορολογουμένους. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η φορολογική επιβάρυνση προέρχεται από τη δαπάνη που προκύπτει από την κατοχή επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ο φορολογούμενος, εφόσον δεν μπορεί να δικαιολογήση τη δαπάνη αυτή, έχει την ευχέρεια είτε να ακινητοποιήσει ή να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο με άλλο μικρότερης ιπποδυνάμεως ώστε να μειωθεί ανάλογα και η επιβάρυνσή του.

7. Ύστερα από αυτά, παρακαλούμε όσες αιτήσεις εκκρεμούν στις Οικον. Εφορίες για υπαγωγή στις ακραίες περιπτώσεις πρέπει να εξετασθούν το ταχύτερο δυνατό και να σταλούν στη Δ/ νση Φορολογίας Εισοδήματος το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 1981, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις αριθ. Ε. 11321/ πολ. 198/ 26-10-1979 και Ε. 12941/ πολ. 223/ 23-11-1979 Δ/ γες, για να τεθούν υπόψη της αρμοδίας προς τούτο Επιτροπής.

8. Μετά την 10 Ιουνίου 1981 παύει το έργο της Επιτροπής και κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που θα προκύπτει από την Εφαρμογή των περί τεκμηρίων διατάξεων του Ν. 820/ 1978, θα επιλύεται από τα Διοικητικά Δικαστήρια. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο