Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-1995 ]

ΠΟΛ.1090/29.3.1995 Περαίωση υποθέσεων ΦΑΠ

(Περαίωση υποθέσεων ΦΑΠ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1039506/113/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1090

ΘΕΜΑ: Περαίωση υποθέσεων Φ.Α.Π.

Με την αριθ. 1002329/13/Β0013/10.1.1995 ΠΟΛ.1002 εγκύκλιο διαταγή μας σας δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων ΦΑΠ, μετά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 4 του ν.2120/1993, με την παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 2214/1994.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2120/1993, που η ισχύς του έληξε στις 31.12.1994, προεβλέπετο ειδικός τρόπος, περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, ΦΑΠ, ΦΜΑ, φόρου κληρονομιών Δωρεών και Γονικών παροχών.
Με την ως άνω διαταγή μας που κοινοποιήθηκε σε όλες τις ΔΟΥ, επισημαίνουμε την ανάγκη περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων ΦΑΠ, που για διάφορους λόγους δεν πρόλαβαν να περαιωθούν οίκοθεν με τις διατάξεις του ν. 2120/1993 με τακτική διαδικασία ελέγχου μέχρι τις 30.4.1995, με βάση τα συγκριτικά στοιχεία για τα έτη μέχρι και το 1990, και για τα 1991 και 1992 με βάση αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Επειδή ορισμένες ΔΟΥ εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη διάταξη του ήδη καταργηθέντος ν. 2120/1993, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσης εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειές σας, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της περαίωσης των υποθέσεων ΦΑΠ στην ταχθείσα προθεσμία (30.4.1995).
Οι προϊσταμένοι Επιθεωρήσεων ΔΟΥ, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή εκτέλεση των ανωτέρω και να αναφέρουν σχετικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο