Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.88/1980 Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας

(Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας)

 ΠΟΛ. 88, 3816/ 1981. Περί λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :

  Τις διατάξεις :α) των άρθρων 18 και 23 του Π.  Δ/τος 960/ 1978  <<περί καταργήσεως, συστάσεως και ανακαθορισμού της χωρικής και καθ` ύλης αρμοδιότητος Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων του Κράτους και συστάσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών ( ΥΠ.Ε.Δ.Α. )>> (ΦΕΚ. 237/ 30.12.1978 Τεύχος Α` ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π. Δ/ μα 426/ 1979 ( ΦΕΚ 130/ 1979 Τεύχος Α' ), β) της αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών Ε. 467/ 266/ 16. 1. 79, γ) του άρθρου 13 του Π. Δ/τος 258/ 1981 <<περί συστάσεως, υποβιβασμού και καθορισμού αρμοδιοτήτων περιφερειακών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, ως και ρυθμίσεως συναφών τινών θεμάτων>> (  ΦΕΚ 71/ 24-3-1981 Τεύχος Α' ).

 

Αποφασίζουμε

  Ορίζουμε την 30ην Μαΐου 1981, ως χρόνο λήξεως λειτουργίας του Παραρτήματος της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Καβάλας. Από της αυτής χρονολογίας η κατά τόπο και καθ` ύλη αρμοδιότητα του καταργουμένου Παραρτήματος περιέρχεται στο Παράρτημα της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Θεσ/ νίκης.

   Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο